SOLICITĂRI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

SOLICITĂRI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

 

Date Contact:

Nr. Telefon - 

E-mail: 

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.

 

- Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

r
r
r
r
r
ÎNAPOI